Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010


"Złącz Panie miłujących Cię,
złącz w jedną drogę wiele dróg,
wszak jedna miłość wiedzie nas
i Bogiem wszystkich jeden Bóg".


Od 18 do 25 stycznia czyli pomiędzy dawnym świętem katedry świętego Piotra a świętem Nawrócenia świętego Pawła przeżywamy w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegoroczny Tydzień przebiega pod hasłem: Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc. (por. J 15,5–9)

Pierwsze międzywyznaniowe modlitwy o jedność pojawiły się w XIX wieku, natomiast styczniowy termin przyjęto w 1908 r., kiedy to ks. Paul Wattson zorganizował modlitwy ekumeniczne w ramach "Oktawy Jedności Kościoła". W 1926 r. rozpoczęto na tę okazję wydawanie materiałów pomocniczych. Ruch ekumeniczny przybrał na sile po Soborze Watykańskim II, bowiem w "Dekrecie o ekumenizmie" z 21 listopada 1964 r. Ojcowie Soborowi napisali m. in. "Nawrócenie serca i świętość życia w połączeniu z prywatnymi i publicznymi modlitwami o jedność chrześcijan należy uznać za duszę całego ruchu ekumenicznego" (DE 8).

Więcej o Tygodniu Modlitw, w tym tegoroczne materiały, można znaleźć tutaj.

Ze względu na aktualną sytuację, związaną z pandemią COVID-19, nie odbędzie się wiele tradycyjnie organizowanych w styczniu wspólnych modlitw i spotkań. Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej zaplanował jednak w najbliższym czasie następujące nabożeństwa, z których większość będzie transmitowana:

20 stycznia, środa, godz. 17:30, Częstochowa
Kościół ewangelicko-augsburski Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. Śląska 20
Kazanie: bp Marian Niemiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski, przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej)
Transmisja w internetowej TV Niedziela

22 stycznia, piątek, godz. 18:00, Częstochowa
Kościół rzymskokatolicki św. Józefa, ul. Okrzei 41
Msza św. o jedność chrześcijan
Przewodniczy: abp Wacław Depo (rzymskokatolicki metropolita częstochowski)
Transmisja w internetowej TV Niedziela

24 stycznia, niedziela, godz. 17:00, Katowice
Kościół ewangelicko-augsburski Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Warszawska 18
Nabożeństwo centralne Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej
Kazanie: abp Abel (Kościół Prawosławny, wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej)
Transmisja w TVP3 Katowice, Radiu Katowice oraz w internecie

30 stycznia, sobota, godz. 15:00, Katowice
Rzymskokatolicka bazylika pw. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oo. franciszkanów, ul. Panewnicka 76
Kazanie: ks. Henryk Reske (Kościół Ewangelicko-Augsburski)
Ekumeniczne kolędowanie

Źródło: strona Polskiej Rady Ekumenicznej

"Odnowienie jedności powinno być przedmiotem troski całego Kościoła, zarówno wiernych, jak i pasterzy, każdego wedle jego własnych sił, tak w codziennym życiu chrześcijańskim, jak w badaniach teologicznych i historycznych" (DE 5)

Aby choć trochę poczuć ekumeniczny klimat zachęcamy do wysłuchania 39. Prawosławnego Wieczoru Kolęd, nagranego 8 stycznia br. w cerkwi Hagia Sophia w Białymstoku.