Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010

 PORZˇDEK NABOŻEŃSTW 26.06.2016 - 03.07.2016

 

                   

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.06.2016

700 
Za + męża i ojca Jana Fritsch w 1-sz± rocznicę ¶mierci

830  
Dziękczynna za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Katarzyny i Tomasza Szeliga z okazji 10-tej rocznicy ¶lubu

1000 
SUMMA: Dziękczynna za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Barbary i Mariana Beczek z okazji 40-tej rocznicy ¶lubu (Te Deum)

1130  
Dziękczynna za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla 
Marii i Wiesława Balasa z okazji 40-tej rocznicy ¶lubu oraz dla całej rodziny (Te Deum)

1300 
W intencji dzieci przyjmuj±cych sakrament chrztu ¶w. oraz dzieci rocznych: Katarzyna Osada, Filip Radlak, Kacper Musioł

1730 
NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

1800 
Za ++ ojca Władysława Sadłocha w kolejn± rocznicę ¶mierci i Mariannę Kos
 

PONIEDZIAŁEK– 27.06.2016

700   
Za ++ rodziców Pawła i Marię Materla oraz ++ braci Józefa i Reinholda

1800  

  1. Dziękczynna za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Elżbiety i Józefa Mazur i w rodzinie Szozda
  2. Za + ojca Zenona

1830 
NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

WTOREK – 28.06.2016
¦W. IRENEUSZA, BISKUPA I MĘCZENNIKA - WSPOMNIENIE

700 
Za + mamę i babcię Stanisławę Sikora w 1-sz± rocznicę ¶mierci

1800 

  1. Dziękczynna za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha ¦w. dla Krystyny i Artura Sowa z okazji 30-tej rocznicy ¶lubu oraz dla ich syna i córek z rodzinami (Te Deum)
  2. Dziękczynna za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha ¦w. dla Joanny i Jerzego Markefka  w rocznicę ¶lubu  
  3. Dziękczynna za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha ¦w. dla Katarzyny i Konrada Jagielskich  w rocznicę ¶lubu  

1830 
NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE 

¦RODA – 29.06.2016
UROCZYSTO¦Ć ¦W. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA, PATRONÓW DIECEZJI GLIWICKIEJ

700   
Za + męża, ojca i dziadka Jana Noga¶ w 27-m± rocznicę ¶mierci oraz jego ++ rodziców 
Jana i Bronisławę

900   
Za ++ rodziców: Wojciecha i Rozalię, Aleksandra i Feliksę Kozak, Mieczysława i Henrykę 
oraz ++ pokrewieństwo z obu stron

1600 
Za + Piotra Sadowskiego – intencja od żony, córki Barbary z mężem i wnuczki Marty z 
rodzin±

1800 
Dziękczynna za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla 
Piotra Markefka z okazji urodzin

1830 
NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE 

CZWARTEK - 30.06.2016

700  
Dziękczynna za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Teresy i Henryka z okazji kolejnej rocznicy ¶lubu

1800   
INTENCJA ZBIOROWA:

1. Dziękczynna za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Danuty Malinowskiej z okazji 80-tej rocznicy urodzin (Te Deum)

2. Za + męża i ojca Pawła Cempulik w 4-t± rocznicę ¶mierci, jego ++ rodziców Martę i Henryka, rodziców Annę i Józefa oraz  rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron

3. Za + ojca Ludwika Ganobis w kolejn± rocznicę ¶mierci

4. Za + męża i ojca Zygmunta Cieleckiego w 30-t± rocznice ¶mierci

5. Za ++ rodziców Krystynę i Bolesława Kos i ++ z rodzin Kos i Brzęczek

6. Za + Ewę Rękosiewicz – intencja od lokatorów z ul. Reptowskiej 44

7. Za + Janinę Sobczak – intencja od chrze¶niaka Jana Sobczaka z rodzin±

8. Za + męża Wiktora Gajda z racji urodzin

9. Za + córkę Danutę Szczersk±

10. Za + Jana Lalika – intencja od lokatorów z ul. Felińskiego 2,4,6

11. Za + Irenę Szczepanowsk± w m-c po ¶mierci

12. Za + mamę Barbarę Paj±k – intencja od syna z rodzin±

13. Za + Daniela Bienieckiego

1830 
NOWENNA DO M.B. NIEUSTAJˇCEJ POMOCY
 

PIˇTEK – 01.07.2016

730 
Za + matkę Klarę w rocznicę ¶mierci

800 
NABOŻEŃSTWO DO N.S.P. JEZUSA

1800 
W intencji kręgów rodzin szensztackich i wszystkich rodzin naszej parafii

1830 
NABOŻEŃSTWO DO N.S.P. JEZUSA 

SOBOTA - 02.07.2016

730 
W intencji Róż Różańcowych naszej parafii

800 
NABOŻEŃSTWO DO NIEPOK. SERCA NAJ¦W. MARYI PANNY

1700 
Za + męża Zdzisława Dyrda

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.07.2016

700 
Za + Jana Kłosek w 25-t± rocznicę ¶mierci oraz za + Józefa Żabińskiego

830  
W intencji misjonarzy, misjonarek i Róż Misyjnych naszej parafii

1000 
SUMMA: Za ++ rodziców : mamę Marię Pach w 9-t± rocznicę ¶mierci i ojca Józefa oraz + siostrę Różę

1130  
Dziękczynna za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla 
Dariusza Wnęk z okazji 50-tej rocznicy urodzin (Te Deum)

1300 
Za ++  męża, ojca i dziadka Feliksa Pogorzałek w 1-sz± rocznicę ¶mierci, syna Piotra oraz ++ z pokrewieństwa

1730 
NIESZPORY

1800 
Za + Pawła Kostrzewa i ++ z pokrewieństwa