Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010

PORZˇDEK NABOŻEŃSTW 31.08.2014 – 07.09.2014
XXII
NIEDZIELA ZWYKŁA - 31.08.2014

7:00
Za + męża Andrzeja Dziobek w 5-t± rocznicę ¶mierci oraz ++ Franciszka Kozłowskiego, Jana Dziobek i ++ z pokrewieństwa z obu stron
8:30
Dziękczynna z pro¶b± o błogosławieństwo Boże w intencji działkowców z ogrodu „Wspólna Praca ” oraz za ++ działkowców
10:00
SUMMA: Dziękczynna z pro¶b± o błogosławieństwo Boże w intencji działkowców z ogrodu „Zgoda” oraz za ++ działkowców
11:30
Za + żonę i mamę Marię Majda z okazji urodzin
13:00

 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jerzego Janickiego z okazji 50-tej rocznicy urodzin (Te Deum)
 2. W intencji dzieci przyjmuj±cych sakrament chrztu ¶w. oraz dzieci rocznych: Lena Marciniak, Oliwia Gerlich, Maciej Kułdo, Szymon Kozer, Dominik ¦witała, Jakub Gacek

17:30
NIESZPORY
18:00
Dziękczynna za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Krzysztofa Erd z okazji 50-tej rocznicy urodzin (Te Deum)

PONIEDZIAŁEK – 01.09.2014
BŁ. BRONISŁAWY, DZIEWICY - WSPOMNIENIE

7:00

 1. Dziękczynna z pro¶b± o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Klary Rucińskiej z okazji   65-tej rocznicy urodzin oraz dla wnuczki Natalii Wituła w okazji 4-tych urodzin (Te Deum)
 2. Dziękczynna za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w pewnej intencji

18:00

 1. Za ++ męża Stanisława Wodeckiego w 13-t± rocznicę ¶mierci, rodziców Amalię i Gotharda Kummer, Jadwigę i Błażeja Wodeckich oraz ++ pokrewieństwo z obu stron
 2. Za ++ męża i ojca Tadeusza Górnikiewicz w 4-t± rocznicę ¶mierci, matkę i babcię Annę Kogut i ojca Mikołaja
 3. Za + Krystynę Roszak w 20-t± rocznicę ¶mierci
WTOREK - 02.09.2014

7:00
Za ++ rodziców Elżbietę i Augustyna Piecuch, te¶ciów Rozalię i Augustyna Krzemieńskich i ++ z pokrewieństwa z obu stron
17:00
MSZA ¦W.SZKOLNA: W intencji dzieci, nauczycieli i katechetów rozpoczynaj±cych nowy rok szkolny
18:00

 1. Za ++ rodziców Klimek Rozalię w 10-t± rocznicę ¶mierci, Piotra w 6-t± rocznicę ¶mierci oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron
 2. Za + matkę i babcię Adelajdę Przybyła w 1-sz± rocznicę ¶mierci
 3. Za + ojca Ryszarda Kaczmarczyk w 15-t± rocznicę ¶mierci, matkę Adelajdę, ich ++ rodziców oraz męża Piotra
¦RODA - 03.09.2014
¦W. GRZEGORZA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA KO¦CIOŁA - WSPOMNIENIE

7:00

 1. Za ++ rodziców Annę i Antoniego Chraniuk w 30-t± rocznicę ¶mierci
 2. Za ++ rodziców Erykę i Bazylego Dunajewskich oraz Krystynę i Zygmunta Ulrych i ++ pokrewieństwo z obu stron
 3. Za dusze w czy¶ćcu cierpi±ce

18:00
Dziękczynna za otrzymane łaski z pro¶b± o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Stefanii Fedowskiej z okazji urodzin

CZWARTEK - 04.09.2014

7:00
Za + męża Ludwika Tomaszewskiego w 2-g± rocznicę ¶mierci
17:00
GODZINA ¦WIĘTA
18:00

 1. Za ++ rodziców Marię i Augustyna Surma, Romanę i Stanisława Koszulińskich
 2. Za ++ matkę Annę Fesper z okazji urodzin, ojca Pawła, braci Franciszka i Gerarda, szwagra Helmuta oraz ++ dziadków z obu stron
 3. INTENCJA ZBIOROWA:
 1. Za + męża Jerzego Szendzielorz w 10-t± rocznicę ¶mierci
 2. Za + męża, ojca i dziadka Herberta Piontek w 5-t± rocznicę ¶mierci
 3. Za + Zofię Madeisk± i ++ z pokrewieństwa
 4. Za + Jerzego WoĽniakowskiego w 1-sz± rocz. ¶mierci – intencja od żony, dzieci, wnuka i siostry
 5. Za + mamę Zofię Szalińsk± w 1-sz± rocz. ¶mierci – od córki Bożeny z mężem i rodzin±
 6. Za + Józefa Delidę – intencja od s±siadów
 7. Za + Emilię Młodzikowsk± w 1-sz± rocznicę ¶mierci
 8. Za + Adelajdę Przybyła w 1-sz± rocznicę ¶mierci i ++ koleżanki z klubu seniora

18:30
NOWENNA DO M.B. NIEUSTAJˇCEJ POMOCY

PIˇTEK - 05.09.2014

7:00
Dziękczynna z pro¶b± o błogosław. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej w pewnej intencji
7:30
NABOŻEŃSTWO DO N.S.P. JEZUSA
18:00

 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z pro¶b± o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla  Zygmunta Stania z okazji 50-tej rocznicy urodzin (Te Deum)
 2. W intencji rodzin naszej parafii
 3. Za + męża Ryszarda Ku¶nierz w 3-ci± rocznicę ¶mierci
 4. Za + Bolesława Makowiec – intencja od lokatorów z ul. Felińskiego 10

18:30
NABOŻEŃSTWO DO N.S.P. JEZUSA

SOBOTA - 06.09.2014

7:30
W intencji Róż Różańcowych naszej parafii
8:00
NABOŻEŃSTWO DO NIEPOKALANEGO  SERCA NAJ¦W. MARYI PANNY
14:00
¶lub rzymski: Litwin Tomasz – Chojnacka Aleksandra
15:00
¶lub rzymski: Mróz Mirosław – Topolewska Magdalena
17:00
MSZA ¦WIĘTA NIEDZIELNA:

 1. Za + męża Kazimierza Mańko w 5-t± rocznicę ¶mierci i ++ pokrewieństwo z obu stron
 2. Za + Olgę Więcek w miesi±c po ¶mierci

NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA - 07.09.2014

7:00
Za + męża i ojca Stefana Kuszczak w 4-t± rocznicę ¶mierci oraz ++ rodziców z obu stron
8:15
MSZA ¦WIĘTA W DPS „WĘDROWIEC"
8:30
W intencji misjonarzy, misjonarek i Róż Misyjnych naszej parafii
10:00
SUMMA:

 1. Dziękczynna z pro¶b± o błogosławieństwo Boże w intencji działkowców z ogrodu „Pod wierzbami”
 2. Dziękczynna z pro¶b± o błog. Boże i zdrowie dla Emilii Grula z okazji 18-tych urodzin

11:30
Dziękczynna z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Gabrieli i Józefa Prudło z okazji 50-tej rocz. ¶lubu, oraz o opiekę Boż± dla córki Jolanty z rodzin± (Te Deum)
13:00
Dziękczynna za otrzymane łaski z pro¶b± o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Helgi i Jana Fritsch z okazji 50-tej rocznicy ¶lubu (Te Deum)
16:00
Dziękczynna z pro¶b± o błogosławieństwo Boże, zdrowie dla Ewy i Jerzego Giglok  z okazji 40-tej rocznicy ¶lubu oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny (Te Deum)
17:30
NIESZPORY
18:00
Za Parafian

zał±czniki: rozmiar pliku
Pobierz wszystkie116 kB