Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010
Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest jest sakramentem koniecznym do zbawienia. Rodzice proszą o chrzest dla swego dziecka osobiście; nie mogą ich w tym zastąpić osoby trzecie.
Sakramentu Chrztu świętego udziela się w naszej parafii w ostatnią niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej o 13:00, a w czasie pandemii także w każdą inną niedzielę po Mszy świętej o 13:00 lub w sobotę po Mszy świętej o godz. 17:00, jeżeli jest to życzeniem rodziców dziecka.
Jedno z rodziców zgłasza się w kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka i danymi osobowymi chrzestnych, na dwa tygodnie przed planowanym chrztem.
Rodzice dziecka i chrzestni mają obowiązek uczestniczyć w katechezie przedchrzcielnej, najlepiej jeszcze przed urodzeniem dziecka. Najbliższa nauka przedchrzcielna odbędzie się 27 listopada o godz. 18:00 w kościele. Od nowego roku, tj. w roku 2022 nauki będą odbywały się czterokrotnie w ciągu roku kalendarzowego, w podanych z góry terminach.
Rodzice chrzestni:
Do godności rodziców chrzestnych mogą być dopuszczeni tylko wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia i są  bierzmowani.
Chrzestni mieszkający poza parafią chrztu dziecka, przedstawiają zaświadczenie od swojego proboszcza, iż mogą być dopuszczeni do tej godności (KPK kan. 874).
Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych  tak  formalnych  jak  i  nieformalnych.

Msza święta w intencji rocznych dzieci jest odprawiana w ostatnią niedzielę miesiąca o godzinie 13:00.

Bierzmowanie

Sakramentu bierzmowania udziela ksiądz biskup młodzieży klas drugich ponadpodstawowych, po uprzednim dwuletnim przygotowaniu w ramach katechezy.
Dorośli, którzy tego sakramentu nie przyjęli, mogą to uczynić po uprzednim przygotowaniu. W tej sprawie należy wcześniej skontaktować się z duszpasterzem.


Eucharystia

Msze święte w naszym kościele odprawiane są w następującym porządku:
 • niedziele i uroczystości: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00;
 • dni powszednie: 8:00, 18:00.
W sobotę  Msza święta wieczorna jest sprawowana o godz. 17:00 (liturgia niedzielna).

 

Sakrament pokuty

Sakrament pokuty jest w naszej parafii sprawowany:
- w dni powszednie kwadrans przed poranną Mszą Świętą i pół godziny przed wieczorną Eucharystią,
- w soboty od godz. 16:00 do godz. 17:00,
- w niedziele kwadrans przed każdą Mszą Świętą.
W okresie przedświątecznym, przed ważnymi uroczystościami spowiedź odbywa się w dodatkowych terminach, które są osobno ogłaszane.

Poszczególni księża spowiadają:
- ks. Proboszcz - w "dużym" konfesjonale po lewej stronie kościoła, patrząc od głównego wejścia,
- ks. Adam Jasiurkowski - w "dużym" konfesjonale po prawej stronie kościoła, patrząc od głównego wejścia,
- ks. Wojciech - w konfesjonale obok ławek po prawej stronie, patrząc od głównego wejścia.


Sakrament Małżeństwa

 1. Nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą zawarcia Sakramentu Małżeństwa, w celu załatwienia formalności, kandydaci zgłaszają się do USC - pobierając tam 3 zaświadczenia.
 2. Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedślubnego, przedstawiając następujące dokumenty:
  • zaświadczenia z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
  • dowód osobisty 
  • jeśli którykolwiek z narzeczonych został ochrzczony poza naszą parafią - metrykę chrztu (ważna jest sześć miesięcy od daty wystawienia) 
  • świadectwo ukończenia katechizacji (ostatnie świadectwo z nauki religii szkoły średniej)
  • dane dotyczące świadków.
  Protokoły spisywane są w piątki od godz. 18:45 i soboty od godz. 18:00. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu.
 3. Kandydaci do małżeństwa zobowiązani są do uczestniczenia w naukach przedślubnych oraz w dwóch spotkaniach w Katolickiej Poradni Życia Małżeńskiego (czynna w środę od godz. 18:00 poza okresem wakacji letnich, ferii zimowych oraz przypadającymi w środę świętami kościelnymi i państwowymi). W naukach przedślubnych i w spotkaniu w Poradni Życia Małżeńskiego można uczestniczyć wcześniej, nie czekając na ostatni termin przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa.
 4. Przed ślubem należy przystąpić do Sakramentu Pokuty, dostarczyć świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, a w razie zawierania ślubu cywilnego - odpis aktu ślubu z USC.
 5. W własnym zakresie należy poprosić organistę: 
 • Adrian Kaintoch - tel. 604 177 111 
6. Informujemy, że w parafii obowiązuje całkowity zakaz rozrzucania ryżu i konfetti po zakończeniu liturgii ślubnej. Prosimy o uszanowanie tego zakazu.


Duszpasterstwo chorych

Chorych odwiedzamy z posługą sakramentalną (spowiedź, Komunia św.) zasadniczo w sobotę po pierwszym piątku miesiąca. Chorych należy wcześniej zgłosić w zakrystii. W niebezpieczeństwie śmierci - kapłan spieszy z posługą sakramentalną na każde wezwanie. Nie odkładajmy jednak odwiedzin kapłana z sakramentami świętymi aż chory będzie w stanie agonalnym. Wtedy bardzo często nie można go już wyspowiadać ani nawet udzielić Komunii świętej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formalności związane z pogrzebem

Prosimy datę i godzinę pogrzebu ustalać najpierw z parafią, a nie zakładem pogrzebowym.
W celu załatwienia formalności pogrzebowych należy do kancelarii parafialnej, przynieść akt zgonu z USC oraz zaświadczenie o przyjęciu przez zmarłego sakramentów świętych, jeżeli zmarły był zaopatrzony poza naszą parafią. Bez aktu zgonu księdzu nie wolno przystąpić do pochówku.