Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010
10 Zasad Ministranta

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza.
 2. Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.
 3.  Ministrant rozwija w sobie Boże życie.
 4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
 5. Ministrant poznaje liturgię i nią żyje.
 6. Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
 7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
 8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
 9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
 10. Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.
Regulamin Ministranta

I. Uwagi Ogólne
 1. Ministranci i lektorzy przychodzą do służenia minimum 10 minut przed Mszą świętą lub nabożeństwem.
 2. Ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca.
 3. Ministranci i lektorzy nie rozmawiają ze sobą w zakrystii. Mogą jedynie półgłosem ustalić funkcje liturgiczne.
 4. Strój ministranta i lektora powinien być zawsze czysty i wyprasowany.
II. Modlitwa Przed I Po Służeniu

 1. Ministranci i lektorzy ustawiają się do służenia 5 minut przed Mszą lub nabożeństwem.
 2. Nawet wtedy, gdy jeszcze nie ma kapłana, ministranci i lektorzy sami odmawiają modlitwę przed służeniem, rozpoczynając ją znakiem krzyża. Prowadzi ją grupowy (niedziela) lub najstarszy ministrant (codziennie).
 3. Po Mszy świętej ministranci i lektorzy odmawiają modlitwę po służeniu, kończąc ją znakiem krzyża.
III. Służba Liturgiczna

 1. Służba liturgiczna odbywa się wg wyznaczonego grafiku dla poszczególnych grup.
 2. Grupowy danej grupy lub najstarszy ministrant wyznaczają funkcje liturgiczne.
 3. Ministranci i lektorzy przy ołtarzu mają zawsze złożone ręce, nie rozglądają się i nie rozmawiają.
 4. Każdy ministrant zobowiązany jest do obowiązkowego służenia dwa razy w tygodniu (wybiera raz rano i raz wieczorem) oraz do przychodzenia na wyznaczoną grafikiem Mszę świętą niedzielną. Obowiązkową służbą dla każdego jest służba na Różańcu Fatimskim 13 dnia każdego miesiąca. Wszystkich ministrantów ze szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum obowiązuje służba na Mszy Świętej szkolnej – wtorki godz. 17.00, a starszych ministrantów i lektorów na Mszy Świętej młodzieżowej - 2 piątek miesiąca.
 5. Ministranci sumiennie zapoznają się z grafikiem służenia codziennego i niedzielnego, który obowiązuje od września do czerwca.
 6. Za porządek w szafach ze strojami liturgicznymi odpowiedzialny jest opiekun grupy (niedziela) lub najstarszy ministrant (codziennie)
 7. Lektorzy przychodzą najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem Mszy ustalając kto czyta Słowo Boże i ewentualnie śpiewa psalm.
IV. Kary i Nagrody
 1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył sobie swoje obowiązki ministranckie będą wyciągane konsekwencje:
  - służby karne
  - odsunięcie od uczestnictwa w kolędzie. Opuszczenie 2 służb obowiązkowych w miesiącu równa się z obcięciem jednej kolędy.
  - wydalenie z grona ministrantów – gdy ministrant opuści w miesiącu 4 służby obowiązkowe
 2. Na kolędę będą chodzili tylko ci ministranci, którzy sumiennie będą wypełniali swoje obowiązki i nie będą zagrożeni ocenami niedostatecznymi w szkole. Podobnie na wspólne wyjazdy będą klasyfikowani ci ministranci, którzy nie będą zaniedbywali służby liturgicznej.
 3. Co pewien czas, wśród wyróżniających się ministrantów, będą przyznawane nagrody.

Modlitwa Ministranta

Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie,
Abym szedł za Tobą drogą do Ojca.
Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie.
Bądź światłem, które mnie oświeca.
Bądź siłą, która mnie napełnia.
Bądź moim Mistrzem, którego kocham i za którym idę.
Wyryj głęboko w moim sercu Twoje słowo,
Naucz mnie patrzeć na Twój przykład.
Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca
I służył braciom tak, jak Ty nakazałeś.
Wybaw mnie od grzechu.
Przełam we mnie to, co się Tobie opiera.
Daj mi ducha Twego i dozwól,
Aby obietnica Twoja wypełniła się we mnie.
Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie
W miłości Ducha Świętego
Ku chwale Ojca. Amen


Modlitwa Lektora

Panie,
oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa,
które mam przekazywać innym.
Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem
i świadkiem Twego Słowa.
Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,
uczyń mnie swoim narzędziem,
bym mógł nieść Cię ludziom w sercu,
w dłoniach, na wargach. Amen.


Modlitwa Przed Służeniem

Oto za chwilę przystąpię "do Ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją".
Do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane Tobie.
AMEN

Modlitwa Po Służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
przez dzień dzisiejszy i całe me życie
szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa Pana naszego.
AMEN