Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010
Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone w Kościele 2 lutego ma nam przypominać o wydarzeniu ofiarowania małego Jezusa po 40 dniach od narodzin w Świątyni Jerozolimskiej. Zwyczaj symbolicznego ofiarowania dzieci wywodził się ze Starego Testamentu - po tym, jak w czasach niewoli egipskiej Bóg oszczędził pierworodnych synów izraelskich, przyjęło się, że każdy pierworodny syn w rodzinie jest własnością Boga. W 40 dni po jego narodzinach należało przynieść go do świątyni w Jerozolimie i symbolicznie "wykupić" z rąk kapłana. "Cena" wykupu było to 5 sykli czyli opłata za 20 dni pracy niewykwalifikowanego robotnika (1 sykl albo szekl czyli 4 drachmy odpowiadał 4 dniom pracy niewykwalifikowanego pracownika). Łącznie z "wykupem" dziecka dokonywano także obrzędu oczyszczenia matki w 40 dni po porodzie. Matka zobowiązana była przy tej okazji również złożyć ofiarę - baranka, a jeśli nie było jej na niego stać, parę synogarlic lub gołębi. Z tego też względu dawniej święto nazywano również Oczyszczeniem Maryi Panny.
Nazwa święta nawiązuje do greckich terminów Hypapante oraz Heorte tou Katharismou, co oznacza święto spotkania i oczyszczenia. Pod grecką nazwą Hypapante czyli Spotkanie święto obchodzone jest do dzisiaj w Kościele Wschodnim.
Ze względu na słowa starca Symeona, który na widok Jezusa zakrzyknął, iż jest to "Światło na oświecenie pogan" (łac. "Lumen ad revelationem gentium") ze świętem tym mocno związana jest tradycja poświęcania świec oraz procesje ze świecami. Wiara w to, że Maryja jako przynosząca i niosąca Światło chroni też Nim od zła znalazła swój wyraz w święceniu w dniu Ofiarowania Pańskiego świec - gromnic, zapalanych w czasie burzy i innych klęsk i w godzinie śmierci, oraz w tradycyjnej polskiej nazwie święta - Matki Bożej Gromnicznej.


Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni - fresk Giotto di Bondone

Od 1997 r. w Kościele w tym dniu obchodzony jest Dzień Życia Konsekrowanego, w którym jesteśmy wezwani do modlitwy i pamięci o tych, którzy ofiarowali swoje życie Bogu w zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach świeckich.