Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010
Główne prawdy wiary
 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. 
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Dziesięć przykazań Bożych
Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. 
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 
 5. Nie zabijaj. 
 6. Nie cudzołóż. 
 7. Nie kradnij. 
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 
 10. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego.

Pięć przykazań kościelnych
 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. 
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
(sformułowanie zatwierdzone 22 maja 2002 r. przez watykańską Kongregację Nauki Wiary)

Przykazanie miłości
Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego

Siedem sakramentów świętych
 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie 
 3. Eucharystia 
 4. Pokuta 
 5. Namaszczenie chorych 
 6. Kapłaństwo 
 7. Małżeństwo 

Uczynki miłosierdzia co do duszy
 1. Grzesznych upominać.
 2. Nieumiejętnych pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać. 
 5. Krzywdy cierpliwie znosić. 
 6. Urazy chętnie darować. 
 7. Modlić się za żywych i umarłych.
Uczynki miłosierdzia co do ciała
 1. Łaknących nakarmić.
 2. Pragnących napoić. 
 3. Nagich przyodziać. 
 4. Podróżnych w dom przyjąć. 
 5. Więźniów pocieszać. 
 6. Chorych nawiedzać. 
 7. Umarłych pogrzebać

Osiem Błogosławieństw
 1. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie.
 2. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. 
 3. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. 
 4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 
 5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
 6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. 
 7. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi. 
 8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie.

Siedem grzechów głównych
 1. Pycha
 2. Chciwość 
 3. Nieczystość 
 4. Zazdrość 
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu 
 6. Gniew 
 7. Lenistwo
Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
 1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.
 2. Rozpaczać albo wątpić o miłosierdziu Bożym. 
 3. Uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać. 
 4. Bliźniemu łaski Bożej nie życzyć lub zazdrościć. 
 5. Wobec zbawiennych napomnień mieć zatwardziałe serce. 
 6. Pokutę i nawrócenie aż do śmierci odkładać.

Grzechy wołające o pomstę do nieba
 1. Umyślne zabójstwo.
 2. Grzech sodomski. 
 3. Krzywdzenie ubogich, wdów i sierot. 
 4. Zatrzymywanie zapłaty pracownikom.

Grzechy cudze
 1. Namawiać do grzechu.
 2. Rozkazywać grzeszyć bliźniemu. 
 3. Zezwalać na grzech bliźniego. 
 4. Pobudzać do grzechu. 
 5. Pochwalać grzech drugiego. 
 6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy. 
 7. Nie karać grzechu. 
 8. Pomagać do grzechu. 
 9. Usprawiedliwiać grzech cudzy.

Pięć warunków dobrej spowiedzi
 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy. 
 3. Mocne postanowienie poprawy. 
 4. Szczera spowiedź. 
 5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim.

Tajemnice Różańca świętego

Tajemnice radosne:
 1. Zwiastowanie.
 2. Nawiedzenie Św. Elżbiety przez Maryję. 
 3. Narodzenie Jezusa w Betlejem. 
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni w Jerozolimie. 
 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni w Jerozolimie.
Tajemnice światła:
 1. Chrzest Jezusa w Jordanie.
 2. Objawienie Jezusa na weselu w Kanie. 
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. 
 4. Przemienienie na Górze Tabor. 
 5. Ustanowienie Eucharystii.
Tajemnice bolesne:
 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
 2. Biczowanie pana Jezusa. 
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. 
 4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa. 
 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.
Tajemnice chwalebne:
 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. 
 3. Zesłanie Ducha Świętego. 
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. 
 5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi.