Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010
Krótka Historia

Historia Szkaplerza karmelitańskiego sięga wieku XIII. Duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili życie modlitwy na górze Karmel w Palestynie. Nazywali się Braćmi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Na skutek prześladowań ze strony muzułmanów, wojen religijnych z Turkami i upadku państwa chrześcijańskiego
w Palestynie eremici z Karmelu musieli w pierwszej połowie XIII w. Przenieść się do Europy. Zakon – mało znany w nowym środowisku, postrzegany konkurent w pracy duszpasterskiej przez inne wspólnoty, traktowany z nieufnością przez samą hierarchię Kościoła- stanął przed realną perspektywą kasaty. W takim położeniu, świętobliwy generał zakonu i wielki czciciel Maryi, Szymon Tock, mobilizuje swoich współbraci
i podejmuje osobisty wysiłek zawierzenia się Maryi, prosząc Ją, aby zechciała zachować zakon sobie poświęcony i noszący Jej imię w swej nazwie.

Tradycja karmelitańska oparta na starych kronikach podaje, że gdy św. Szymon Stock modlił się usilnie do Matki Jezusa, Ta ukazała mu się w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., w otoczeniu aniołów. Maryja wskazała na jego Szkaplerz, wierzchnią część habitu zakonnego, i nazwała go znakiem zbawienia. Uczyniła to słowami : „ To będzie przywilejem dla ciebie i wszystkich karmelitów – kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego”. Siedemdziesiąt lat po wizji szkaplerznej św. Szymon Stocka . Jan XXIII w Buli Sobotniej z dnia 3 marca 1322 r. Do wcześniejszych przywilejów szkaplerznych ( wybawienie od ognia piekielnego, szczególna opieka w niebezpieczeństwach dla duszy i ciała) oddał przywilej sobotni. Polega on na obietnicy Matki Bożej wybawienia z czyśćca w sobotę po śmierci tych, którzy nosili pobożnie Szkaplerz, zachowywali czystość według swego stanu i odmawiali modlitwę (oficjum) o Matce Bożej (jeśli nie umieli czytać, to zachowywali post w środy i soboty). Kościół wielokrotnie potwierdził przywileje szkaplerzne. Papież Klemens VII bullą Ex Clementi z dnia 12 sierpnia 1530 r. Potwierdził jeszcze raz przywilej sobotni , „a dla pewności, gdyby nigdy nie był udzielony, przez tę bullę niech będzie udzielony”. Szkaplerz Karmelitański ma być wykonany z sukna wełnianego koloru brązowego. Na jednej części ma by wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a na drugiej wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Może on być zastąpiony Medalikiem z podobnymi wizerunkami. Tylko za pierwszym razem Szkaplerz ma być nałożony według przewidzianego rytu liturgicznego, przez uprawnionego kapłana.

Szkaplerz, będący znakiem Maryjnym, zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, ze szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie Najświętszej Maryi Dziewicy potwierdzanym codzienna modlitwa: Pod Twoja obronę.

Czym jest Szkaplerz ?

Szkaplerz nazywamy szatą lub znakiem Maryi, a noszenie go wyraża na zewnątrz, że żyjemy wartościami, które symbolizuje. Mówi zatem o świadomym i dobrowolnym przyjęciu testamentu Jezusa: „Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19,27).

Jan Paweł II o szkaplerzu świętym
„Szkaplerz jest przewodnikiem czułej i synowskiej pobożności maryjnej. Poprzez szkaplerz czciciele Maryi (...) wyrażają pragnienie kształtowania swojego życia w oparciu o Jej przykład jako Matki, Opiekunki, Siostry, Przeczystej Dziewicy, przyjmując z czystym sercem Słowo Boże i oddając się służbie barciom. Niech Wam zatem towarzyszy Matka Boża Szkaplerzna! Niech was Ona prowadzi jak gwiazda, która nigdy nie znika z horyzontu. I niech was Ona zawiedzie w końcu do Boga, ostatecznego portu, ostatniej Przystani nas wszystkich”

Dla Noszących Szkaplerz

Obietnice
 1. Kto umrze odziany szkaplerzem świętym nie zazna ognia piekielnego
 2. Noszący(a) szkaplerz jako czciciel(ka) Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinę śmierci. 
 3. Każdy(a), kto pobożnie nosi szkaplerz i zachowuje czystość według stanu, zostanie wybawiony(a) z czyśćca w sobotę po swej śmierci. 
 4. Ci, którzy przyjęli szkaplerz, są złączeni z zakonem karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc: we Mszach świętych, Komuniach świętych, umartwieniach, odpustach, modlitwach, postach .
Obowiązki
 1. Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.
 2. Dniem i nocą nosić na sobie Szkaplerz. 
 3. Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia Szkaplerza (zazwyczaj Pod Twoją obronę, Witaj Królowo). 
 4. Czynić dobrze bliźnim
Praktyki zalecane noszącym szkaplerz święty
 1. Przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli pozwolą na to warunki, oraz w święta Matki Bożej przystępować do Spowiedzi i Komunii świętej
 2. Nawiedzać często kościół i przynajmniej przez kilka minut się do Matki Bożej 
 3. Od czasu do czasu z miłości do Matki Bożej wyrzec się czegoś dozwolonego
Jeśli chcesz przyjąć Szkaplerz - napisz do nas