Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010
"Z nadejściem miesiąca maja, który pobożność wiernych już od dawna poświęciła Maryi Bogurodzicy, (...) dostrzegamy wzruszające widowisko wiary i miłości, jakie wkrótce przedstawi cała ziemia na cześć Królowej Niebios. W tym bowiem miesiącu chrześcijanie, i w świątyniach i w domach, składają Bogurodzicy Dziewicy z tradycji przejęte hołdy czci i miłości. A w zamian zazwyczaj w tym czasie spływają z tronu naszej Matki częstsze i obfitsze dary Bożego zmiłowania. (...)
Maryja jest drogą, która wiedzie do Chrystusa, a wszelkie spotkanie z Maryją jest bez wątpienia spotkaniem z Chrystusem. Czego bowiem szukamy, uciekając się ciągle do Maryi? Tylko Chrystusa, który spoczywa w Jej ramionach, to jest poszukujemy Go w Niej, przez Nią i z Nią".

Encyklika papieża Pawła VI "Mense maio" w sprawie modłów do Matki Bożej w miesiącu maju

Dlaczego akurat w maju odprawiane są nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny?

Zwyczaj gromadzenia się i wspólnego śpiewu na cześć Maryi narodził się w Kościele Wschodnim już około V wieku. Kościół Zachodni przyjął ten zwyczaj znacznie później, bo na przełomie XII i XIII wieku. Dopiero jednak w 1549 roku niemiecka książeczka "Maj duchowy" nazwała ten miesiąc miesiącem Maryi. Za inicjatora majowych nabożeństw uchodzi król hiszpański Alfons X, który był ich gorącym orędownikiem, sam często brał udział w modlitwach i zalecał je swoim poddanym. Nabożeństwa w kształcie, jaki kojarzymy, są natomiast dziełem Gaetano Ansolaniego, który od 1713 r. w kaplicy królewskiej w Neapolu każdego majowego wieczoru organizował koncert pieśni poświęconych Najświętszej Maryi Pannie, kończący się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. W Polsce praktyka ta przyjęła się w I połowie XIX wieku w Tarnopolu (1838 r.), potem w Warszawie (1852 r.), Krakowie (1856 r.) i innych miejscowościach, zaś pobożność maryjną szerzyli m. in. ks. Wincenty Buczyński we Lwowie oraz ks. Aleksander Jełowicki we Wrocławiu.

Pomimo wielu różnych modlitw do Najświętszej Maryi Panny najczęściej w czasie nabożeństw majowych odmawiana lub śpiewana jest Litania Loretańska, znana już prawdopodobnie od XII wieku, na pewno zaś zatwierdzona oficjalnie przez Kościół w 1578 r. Jej nazwa pochodzi od włoskiej miejscowości Loreto, gdzie do dziś dnia oglądać można Święty Domek, będący według tradycji częścią domu rodzinnego Maryi z Nazaretu, w której to litania ku czci Maryi była szczególnie propagowana. Co ciekawe, starsza od niej jest XII-wieczna Litania dominikańska, będąca być może nawet pierwowzorem Litanii Loretańskiej (można ją usłyszeć tutaj). Najstarszym hymnem pochwalnym ku czci Maryi jest natomiast niewątpliwie wschodni Akatyst ku czci Bogurodzicy.


Boccaccio Boccaccino "Madonna z Dzieciątkiem", druga dekada XVI w.


Niepokalana, nietknięta, cała czysta,
niewinna Dziewico, Rodzicielko Boża, Maryjo!
Królowo wszystkich, Nadziejo pozbawionych nadziei!
Tyś zrodziła Boga i Człowieka,
Dziewico przed zrodzeniem,
Dziewico w zrodzeniu,
Dziewico po zrodzeniu!
Pod Twoją obronę uciekamy się!
Przed Tobą upadamy, pokornie wołając
i prosząc, aby Twój Syn, nasz Zbawiciel
i Dawca wszelkiego życia,
mimo naszych grzechów nie odsunął nas od Siebie.

modlitwa św. Efrema


Opr. na podstawie: https://brewiarz.pl/czytelnia/maj.php3