Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010
Żeński Zespół Wokalny działający przy parafii p.w. Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach

Żeński Zespół Wokalny "Cantemus Domino" działający przy parafii p.w. Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach jest zespołem liturgicznym, wykonującym muzykę sakralną, w tym chorał gregoriański oraz muzykę dawną. Powstał on na bazie Scholi liturgicznej parafii Bożego Ciała, prowadzonej przez Dorotę Giglok-Hartman – zespołu szczycącego się długą tradycją oraz wieloma osiągnięciami. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: zdobycie I miejsca w kategorii „schole – młodzież” na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika – Będzin 2007, zdobycie II miejsca na I Diecezjalnym Przeglądzie scholi liturgicznych diecezji gliwickiej (2005), I miejsca na II Diecezjalnym Przeglądzie scholi liturgicznych diecezji gliwickiej (2006) oraz III miejsca na IV Diecezjalnym Przeglądzie scholi liturgicznych diecezji gliwickiej (2010), występ w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach jako oprawa muzyczna wystawy fotograficznej prof. dr. hab. Henryka Goika „Bracia najmniejsi”. 

W roku 2013 schola liturgiczna, której trzon do tej pory stanowiła głównie młodzież, zaczęła przekształcać się w Zespół Wokalny składający się z osób dorosłych. Początkowo był to zespół mieszany, zaś od jesieni 2016 roku jest to zespół wyłącznie żeński. Nastąpiła również zmiana na stanowisku prowadzącej – obecnie jest nią Marta Giglok-Kozłowska. Wytężona praca dała efekty w postaci pierwszych sukcesów - w marcu 2018 r. Zespół brał udział w XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej „Żory 2018”, gdzie zajął III miejsce, a w październiku 2018 r. zdobył I miejsce w kategorii chórów na IX Festiwalu Pieśni Sakralnej, organizowanym przez Centrum Kultury Śląskiej oraz parafię św. Augustyna w Świętochłowicach. Ponadto zdobył III miejsce w kategorii chórów kameralnych na XXVIII Tyskich Wieczorach Kolędowych w styczniu 2019 r. oraz Srebrny Dyplom w kategorii chórów jednorodnych na XV Międzynarodowym Festiwalu im. H. M. Góreckiego "Rybnicka Jesień Chóralna" 2019.

Zapraszamy do naszego grona wszystkie Panie, począwszy od uczennic szkół średnich, które, tak jak my, uważają, iż "kto kocha Boga więcej niż to wyrazić potrafi - śpiewem winien zastępować brak słów".
Nie jest wymagana znajomość nut, lecz jedynie podstawowa muzykalność i otwartość na nowe wyzwania.
Poza wyjątkowymi sytuacjami nasze próby odbywają się w każdy wtorek o godz. 18:35 w domu katechetycznym.

---

Ponieważ Żeński Zespół Wokalny wywodzi się ze scholi, postanowiłyśmy pozostawić krótki zarys jej historii.

     Zaczątki scholi tworzył w drugiej połowie lat 80-tych ks. Zygfryd Flak. Była to jednak schola o nieco innym charakterze, niż obecna - jej repertuar bliższy był raczej piosenkom religijnym niż utworom liturgicznym. Po odejściu ks. Flaka grupę tę przez krótki czas prowadził ks. Piotr Mykita, a następnie organista, pan Adrian Kaintoch. Ci, którzy wtedy scholę tworzyli, do dziś z rozrzewnieniem wspominają specjalne, z dumą noszone krzyżyki, swoiste "znaki przynależności", a także bardzo uroczysty obrzęd przyjęcia w poczet śpiewających na chwałę Bożą. Obecna schola, "młodsza siostra" tej z lat 80-tych, istnieje nieprzerwanie właściwie od początku lat 90-tych. Ideę reaktywował ks. Konrad Mrozek, którego śmiało można nazwać założycielem "odnowionej" scholi; był on także aż do roku 1998 jej opiekunem. Gwoli ścisłości: "ich opiekunem", gdyż do końca lat 90-tych istniały w naszej parafii dwie schole: tzw. "starsza" i "młodsza", nazywane tak ze względu na wiek wykonawców. "Młodsza" ze schól uczestniczyła w niedzielnej liturgii o godz. 11. 30 oraz wtorkowej mszy szkolnej o 17.00, starsza starała się swoim śpiewem wzbogacać niedzielą sumę oraz wszystkie ważniejsze uroczystości parafialne. Końcem końców jednak różne względy zadecydowały o tym, iż młodsza schola przeszła do historii. Co prawda, jeszcze przez jakiś czas posługiwano się tą nazwą dla określenia dzieci śpiewających na mszy szkolnej piosenki z gitarą, lecz jeśli wierzyć znawcom tematu, scholą ów skądinąd sympatyczny "chórek" z pewnością nie był. Definicja mówi bowiem, iż mianem scholi określamy "grupę śpiewaków, która, będąc reprezentantem wiernych, intonuje i podtrzymuje śpiewy przez dialog z ludem, albo też wykonuje śpiewy samodzielnie, bez czynnego udziału wiernych." (ks. Ireneusz Pawlak "Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła." Wydawnictwo "Polihymnia", Lublin 2001, str. 247). Znaczenie ma tutaj oczywiście także ściśle liturgiczny repertuar, z chorałem gregoriańskim, "śpiewem własnym Kościoła" na czele.

     Mimo opuszczenia naszej parafii przez ks. Konrada Mrozka, schola zdołała pokonać przejściowy kryzys i funkcjonuje dalej. W chwili obecnej jest grupą całkowicie sfeminizowaną, choć obdarzeni lepszą pamięcią zapewne przypominają sobie scholę "koedukacyjną"... Staramy się czynnie włączać w życie naszej parafii, upiększając na miarę naszych możliwości niedzielne sumy oraz wszystkie święta i uroczystości parafialne. W okresie kolędowym niemal rokrocznie odwiedzamy podopiecznych Domu Pomocy Społecznej "Kombatant"; gościłyśmy już także w miechowickim Miejskim Ośrodku Opiekuńczym oraz w bytomskim Zakładzie Opieki św. Józefa, prowadzonym przez siostry ze zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa (siostry sercanki). Co roku staramy się ponadto uczestniczyć w majowej Pielgrzymce Dzieci Maryi i Scholi Parafialnych do sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach.

     Prawdziwym zaszczytem było dla nas włączenie się w oprawę muzyczną mszy świętej w czasie pielgrzymki naszego dekanatu do bytomskiego kościoła jubileuszowego Najświętszej Maryi Panny w Jubileuszowym Roku 2000, a także udział we mszy świętej i nieszporach w czasie diecezjalnej pielgrzymki do grobu świętej Jadwigi w Trzebnicy w kwietniu 2002 r. W październiku zeszłego roku miałyśmy natomiast okazję, jako jedna z zaproszonych scholi, uczestniczyć w I Diecezjalnym Kongresie Muzyki Liturgicznej, jaki odbywał się w Gliwicach. Ponadto w ostatnią niedzielę tegorocznego marca dane nam było włączyć się poprzez śpiew chorału gregoriańskiego w sprawowanie liturgii w rycie trydenckim przez dawnego wikariusza naszej parafii, ks. Jarosława Steczkowskiego w bytomskim kościele mariackim, co także poczytujemy za wyróżnienie i zaszczyt. Listę naszych "wyjazdów poza parafię" niech uzupełni jeszcze katowickie Muzeum Archidiecezjalne, gdzie dzięki życzliwości Autora wystawy fotograficznej pt. "Bracia najmniejsi", prof. Henryka Goika, mogłyśmy ubogacić na miarę naszych możliwości jej wernisaż. Wysiłek, włożony w ciągle doskonalenie śpiewu, został - ku naszej radości - zauważony i doceniony na forum diecezji: 6 maja 2006 r. zdobyłyśmy I miejsce na II Diecezjalnym Przeglądzie Scholi Liturgicznych Diecezji Gliwickiej. Warto dodać, że w pierwszej edycji Przeglądu zajęłyśmy miejsce II, ulegając jedynie scholi z Zabrza Kończyc.