Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010
"Podobnie jak tydzień bierze swój początek i osiąga szczyt w obchodzeniu dnia Pańskiego, (...) tak szczyt całego roku liturgicznego jaśnieje w świętym paschalnym Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, do którego przygotowujemy się w Okresie Wielkiego Postu i które przedłużamy w radości w ciągu pięćdziesięciu dni". (List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Wielkanocnych, Kongregacja Kultu Bożego, 16 stycznia 1988 r.)


W Wielki Czwartek wraz z modlitwą popołudniową kończy się okres Wielkiego Postu i rozpoczyna Triduum Paschalne - trzy święte dni, trwające do nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania, kiedy uobecniamy Ofiarę Jezusa na krzyżu i rozważamy Jego dzieło zbawienia człowieka. "Czas ten słusznie jest określany jako Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego. Nazywa się go Triduum Paschalnym, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca". (List okólny...)Ostatnia Wieczerza, Juan de Juanes, ok. 1562


W Wielki Czwartek celebrujemy ustanowienie w czasie Ostatniej Wieczerzy - ostatniego posiłku Jezusa przed męką i śmiercią, spożytego wraz z uczniami - dwóch wielkich sakramentów - Eucharystii i święceń. Jezus podzielił pomiędzy uczniów swoje Ciało i swoją Krew i w ten sposób udzielił im pierwszej komunii, polecił im także sprawować Jego ofiarę.

Eucharystia Wielkoczwartkowa kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy, co upamiętnia pojmanie Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym i przetrzymywanie Go w więzieniu, gdzie oczekiwał na wyrok Sanhedrynu.


W naszej parafii: 
  • Msza święta Wieczerzy Pańskiej o 18:00
  • adoracja Najświętszego Sakramentu po zakończonej liturgii do godziny 21:00, w tym prowadzona przez zespół "Wezwani do chwały" od 20:30.
Wszystkich, którzy nie mogą być obecni na dzisiejszej liturgii, zachęcamy do skorzystania z transmisji na kanale YouTube parafii


W tym dniu za pobożne odmówienie (odśpiewanie) modlitwy Przed tak wielkim Sakramentem w czasie Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.