Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010
Mimo iż dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony dopiero 8 grudnia 1854 r. przez papieża Piusa IX w bulli "Ineffabilis Deus", wiara w to, że Maryja została zachowana od skażenia grzechem pierworodnym obecna była w Kościele już od Jego początków. Przekonanie takie głosił m. in. św. Justyn, św. Ireneusz i św. Augustyn, choć zastrzeżenia w tym zakresie zgłaszali z kolei św. Tomasz z Akwinu i św. Bernard. Ich rozterki związane z trudnością pogodzenia powszechności grzechu pierworodnego i odkupienia wszystkich ludzi z wyjątkowym wybraniem Maryi udało się w XIII w. pogodzić Janowi Dunsowi Szkotowi, który uznał, że do chwały Chrystusa Odkupiciela należy także wyłączenie Jego Matki spośród dotkniętych grzechem pierworodnym. "Maryja została przed-odkupiona (prae-redempta) czyli obdarzona łaską <<na konto>> przyszłego Odkupienia, jako że istnieje Boska chronologia, zwana kairologią, bowiem <<jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień>> (2 P 3,8).
Jakże mądrze oddaje tę prawdę B. Zimorowic, poeta z XVII wieku, gdy pisze:
<<Tyś jedna wszystkich we wszystkim przebrała,
Jeszcze natenczas, gdyś się poczynała,
Bowiem Cię pierwej łaska uprzedziła,
Niżeliś żyła>>
".
(Roman E. Rogowski, "I poszła z pośpiechem w góry", Wydawnictwo św. Krzyża, Opole, 1991 r., str. 31).

O Maryjo bez grzechu poczęta - módl się za nami!


Giovanni Battista Tiepolo, Niepokalane Poczęcie, 1767-1768