Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010
Z żalem informujemy, że w czwartek, 21 października, zmarł pochodzący z naszej parafii ks. dr Piotr Kołoczek, kapelan Jego Świątobliwości, wieloletni notariusz, emerytowany oficjał Sądu Diecezji Opolskiej.


fot. Anna Kwaśnicka, źródło: Gość Opolski

Śp. ks. prałat Piotr Kołoczek urodził się 19.10.29 r. w Miechowicach w rodzinie Emanuela i Gertrudy zd. Klugius. W 1950 r. uzyskał świadectwo dojrzałości w Bytomiu i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 20.06.1954 r. w katedrze opolskiej z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego. Od 1.08.1954 r. został mianowany wikariuszem przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. W latach 1956-1965 pełnił funkcję notariusza kurii Ordynariatu Śląska Opolskiego w Opolu. We wrześniu 1961 r. został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1965 r. uzyskał licencjat z prawa kanonicznego i został mianowany notariuszem Sądu Diecezji Opolskiej w Opolu. Ponadto w latach 1965-1969 był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Od 1978 r. przebywał na dwuletnim stypendium specjalistycznym przy Rocie Rzymskiej w Rzymie. W grudniu 1983 r. ukończył na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie kurs wprowadzający do nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego. Od 1980 r. wiceoficjał, a w latach 1984-2008 oficjał Sądu Diecezji Opolskiej. Od 2008 r. przebywał na emeryturze. W 1975 r. Biskup Opolski nadał mu tytuł dziekana honorowego, a w 1990 r. został uhonorowany został tytułem kapelana Jego Świątobliwości.
Msza żałobna odbyła się we wtorek 26.10.br w katedrze opolskiej, zaś dalsze uroczystości pogrzebowe miały miejsce na cmentarzu w Opolu Czarnowąsach.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie...


biogram: strona Diecezji opolskiej