Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010
W związku z poprawiającą się sytuacją pandemiczną biskupi podczas 389. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 11-12 czerwca br. w Kalwarii Zebrzydowskiej, jednogłośnie podjęli decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa we Mszy niedzielnej oraz w święta nakazane z dniem 20 czerwca br. W ślad za tym 15 czerwca br. biskup gliwicki Jan Kopiec odwołał reskrypt dotychczas obowiązującej na terenie diecezji gliwickiej dyspensy. Tekst dokumentu poniżej.

BISKUP GLIWICKI                                                                Gliwice, dnia 15 czerwca 2021 roku

Nr 1020/21/A

ODWOŁANIE RESKRYPTU DYSPENSY
od obowiązku niedzielnego i świątecznego udziału we Mszy świętej

W związku ze znaczącym złagodzeniem obostrzeń państwowych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 roku) związanych z pandemią COVID-19 i mając na względzie ustalenia biskupów podjęte na 389. Zabraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach 11-12 czerwca 2021 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, niniejszym odwołuję dyspensę z dnia 30 maja 2020 roku, zwalniającą wiernych Diecezji Gliwickiej oraz innych wiernych przebywających na terenie Diecezji Gliwickiej będących w wieku starszym, z objawami infekcji i tych, którzy czują obawę przed zarażeniem od obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej. Niniejsze odwołanie wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2021 roku. Jednocześnie przypominam, że osoby, które z ważnej przyczyny – w konkretnej jednostkowej sytuacji (np. choroba, opieka nad chorą osobą lub dzieckiem itp.) – nie są w stanie wziąć udziału w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej z przyczyn fizycznych (tzw. absolutna niezdolność, np. dolegliwości zdrowotne związane z zaawansowanym wiekiem) lub moralnych (tzw. moralna niezdolność, np. poważny lęk przed zarażeniem SARS-CoV-2), są z natury rzeczy wolne od tego obowiązku, dopóki trwa owa ważna przyczyna lub wspomniana konkretna jednostkowa sytuacja. W takim jednak wypadku, zgodnie z kan. 1248 § 2 KPK, niech zechcą poświęcić odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie.

+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki


Źródło: strona diecezji gliwickiej