Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010
W poniedziałek 15 marca br. w godzinach popołudniowych po długiej i ciężkiej chorobie zmarł biskup senior Gerard Kusz - pierwszy biskup pomocniczy nowo utworzonej diecezji gliwickiej, człowiek powszechnie znany ze swojego ciepła i życzliwości w stosunku do tych, których spotykał na drodze swojej biskupiej posługi.


fot. Marek Piekara, Gość Niedzielny

W związku z odejściem biskupa Gerarda biskup Jan Kopiec wystosował do diecezjan specjalną odezwę:


Odszedł Pasterz dobry

Drodzy Współbracia w kapłańskim posługiwaniu,

Drogie osoby życia konsekrowanego,

Drodzy Diecezjanie,

Ze smutkiem zwracam się do Was w tej trudnej chwili z wiadomością, że dzisiaj, w poniedziałek dnia 15 marca 2021 r., po długiej i ciężkiej chorobie, przestało bić serce Księdza Biskupa Gerarda Kusza, pierwszego w dziejach naszej Diecezji Gliwickiej biskupa pomocniczego. Zawsze taka wiadomość napełnia uczuciem smutnego zaskoczenia, a także niedosytu, że życie zakończyło się za wcześnie, że pozostała pustka wokół nas i trudno zaakceptować nam taki los. Rozumiemy to, bo w sercach mamy zapisane pragnienie pomyślności i trwania w niekończącej się żywej przyjaźni. Trzeba nam jednak uznać prymat Bożego zrządzenia, że wobec każdego z nas postanowione jest raz umrzeć, a potem sąd (por. Hbr 9,27). A ponieważ "Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć" (1 Kor 15,26), tak więc nie ma innej drogi, jak tylko przechodzić przez tę ostateczną ziemską bramę, by znaleźć się już po stronie życia, które nigdy się nie skończy.

W tej chwili przed naszymi oczyma trwa biskup Gerard w 82. roku swojego życia. Był synem naszej ziemi. Urodził się w Dziergowicach, na terenie obecnej diecezji gliwickiej. Wykształcony w raciborskim liceum, przygotowanie filozoficzno-teologiczne uzyskał w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie i w Opolu, które uwieńczył przyjęciem święceń kapłańskich przez posługę biskupa opolskiego Franciszka Jopa dnia 24 czerwca 1962 r. Z chwilą przyjęcia święceń prezbiteratu ks. Gerard stał się niezmordowanym współpracownikiem Dobrego Pasterza Jezusa Chrystusa w sprawowaniu świętych posług sakramentalnych oraz w głoszeniu orędzia zbawczego. Gorliwie włączył się w to dzieło najpierw na obszarze rozległej diecezji opolskiej, a przed 29 laty stanął u boku pierwszego biskupa Kościoła Diecezjalnego ze stolicą w Gliwicach - Jana Wieczorka. Wiadomo nam, którzy byliśmy świadkami wielu przejawów aktywności duszpasterskiej, że przez całe życie, przy każdej okazji, biskup Gerard wprowadzał atmosferę zdolną ubogacać ludzkie umysły nadprzyrodzonymi prawdami. Dzielił się chętnie bogactwem swego ducha oraz intelektu na wiele sposobów. Okazją do tego było nade wszystko spotykanie osób wierzących i niewierzących, głównie podczas wizytacji kanonicznych w parafiach, udzielania sakramentu bierzmowania, w momentach szafarstwa poszczególnych stopni święceń, nadto obecności w ramach licznych jubileuszy parafii, kościołów i ich duszpasterzy. Na drogach jego pasterskiego zaangażowania nie brakowało również rocznic i jubileuszy domów zakonnych i osób życia konsekrowanego. Zawsze w takich chwilach swą moc okazywało głoszone przez biskupa Gerarda żywe i skuteczne Słowo Boże, zapadające w serca i umysły słuchających Go osób. Z tego zaangażowania był znany nie tylko w diecezjach opolskiej i gliwickiej, ale także poza ich granicami. Pracował nadto naukowo, ukończył studia z dziedziny katechetyki, uzyskał doktorat, był wykładowcą w naszym diecezjalnym Seminarium Duchownym, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wreszcie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Przez długie lata był członkiem Komisji Katechetycznej Episkopatu - dziś nazywanej Komisją Wychowania Katolickiego.

Biskup Gerard w swym długim życiu doczekał wiele pięknych rocznic i jubileuszy, kiedy otaczały Go rzesze wdzięcznych diecezjan i przypominaliśmy Jego biografię i dokonania. W ostatnich miesiącach zauważaliśmy widoczny spadek stanu zdrowia, martwiliśmy się wyczerpywaniem sił fizycznych, ale nie brakowało w Nim żywego ducha. Dziś to bogate posłannictwo zamknęła śmierć. Jednak nasze podziękowanie będzie nadal żywo przypominało o Jego obecności wśród nas na długie dalsze lata.

W tym niełatwym momencie ukazania się mocy Boga-Stwórcy, powołującego utrudzonego Biskupa Gerarda do wiecznego szczęścia, w którym "już odtąd nie będzie, ani żałoby, ani  krzyku, ani narzekania" (Ap 21,4), ogarniam mojego Drogiego Współpracownika w pasterskim posługiwaniu w diecezji gliwickiej braterskim i wdzięcznym poczuciem jedności w poddaniu się woli Bożej w dążeniu do wyznaczonego nam celu. Całą wspólnotę diecezjalną gorąco proszę o modlitwę za naszego Zmarłego Biskupa Gerarda.

O uroczystościach pogrzebowych będzie wydane odrębne ogłoszenie.

Gliwice, 15 marca 2021 roku

Wasz biskup

† Jan Kopiec


Ze względu na ograniczenia związane z aktualną sytuacją epidemiczną w uroczystościach pogrzebowych nie będą mogli wziąć udziału wszyscy chętni diecezjanie. Transmisja z gliwickiej katedry w najbliższą sobotę na katedralnym kanale YouTube (o godz. 9:30 modlitwa różańcowa, o godz. 10:00 przemówienia przedstawicieli instytucji i wspólnot świeckich, o godz. 11:00 Msza święta pogrzebowa). Równocześnie informujemy, że w odpowiedzi na apel biskupa Andrzeja Iwaneckiego Msza święta w intencji Zmarłego w naszej parafii będzie sprawowana w najbliższą niedzielę, tj. 21 marca, o godz. 10:00 oraz w przyszłą niedzielę, 28 marca, również o godz. 10:00.

Polecajmy duszę biskupa Gerarda miłosierdziu Bożemu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...Źródło: strona Gościa Gliwickiego.