Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010
W pięćdziesiąt dni po Wielkanocy świętujemy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kiedy to na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów wraz z Maryją zstąpił Duch Święty pod postacią ognistych języków.
Dzisiejsze święto wypełnia i kończy Święta Paschalne, stąd też od jutra rozpoczyna się w Kościele okres zwykły.

Święty papież Paweł VI tak pisał o Duchu Świętym:

"On właśnie jest Świętym i Uświęcicielem. On jest naszym Pocieszycielem i Opiekunem; jest Tym, który ożywia i uwalnia; jest On miłością Duchem Bożym, Duchem Chrystusa, łaską niestworzona mieszkającą w nas jako źródło łaski stworzonej i "mocy" sakramentalnej. Jest On Duchem Prawdy i Jedności, to znaczy zasadą zjednoczenia, a zatem także źródłem ekumenizmu i radością płynącą z posiadania Boga. Jest On dawcą siedmiorakich darów i duszą apostolstwa, wytrwałością męczenników, wewnętrznym natchnieniem nauczycieli, najwyższym głosem urzędu nauczycielskiego i najwyższym autorytetem hierarchii. I wreszcie jest On źródłem naszego życia duchownego: fons vivus, ignis, caritas, et spiritualis unclio - Tyś namaszczenie naszych dusz, Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
(...)
Nie możemy też pominąć tutaj pewnego zalecenia: nie oddzielajcie tych tak bardzo różnych elementów, z których należy stworzyć - zgodnie z planem Bożym - pełną syntezę. Niech Duch Św. zajmie pierwsze miejsce w waszej pobożności, zwłaszcza w pobożności wewnętrznej. Wyrazem tego nabożeństwa niech będzie czujność oraz wielka troska o posiadanie i goszczenie tego "słodkiego Gościa duszy". W katechizmowym i realistycznym określeniu można by to wyrazić w sposób następujący: starajcie się nieustannie trwać w stanie łaski Bożej. Nie słuchajcie tych, którzy pod pretekstem usuwania niepotrzebnych niepokojów i kłopotliwych skrupułów przekonują was, że przystępując do Stołu Pańskiego nie musicie być w łasce Bożej albo że jest ona niepotrzebna do prowadzenia uczciwego życia chrześcijańskiego.

Ponadto nie dopuśćcie, by zostało osłabione wasze nabożeństwo do Maryi, która dała światu Odkupiciela i w Wieczerniku stała się duchową Matką Kościoła.

I wreszcie nie oddzielajcie Ducha Św. od hierarchii, od instytucjonalnej struktury Kościoła, jak gdyby to były dwie różne formy chrześcijaństwa. Nie można przyjąć Ducha Św. i jednocześnie zapomnieć o Kościele, który jest autentycznym narzędziem prawdy i łaski. Oczywiście "Duch tchnie tam, gdzie chce", ale my nie możemy żywić nadzieję, że on do nas przyjdzie, skoro dobrowolnie odrzucamy przewodnika ustanowionego przez Chrystusa, który nas do Niego prowadzi. "Kto nie przylgnął do Ciała Chrystus, powtórzymy za św. Augustynem, ten znajdzie się poza sferą działania Ducha Chrystusowego".

"Kult Ducha Świętego w nauce Soboru" - rozważania w czasie audiencji generalnej 26 maja 1971 r.

W dniu jutrzejszym od 4 maja 1971 r. obchodzimy w Polsce święto Matki Bożej, Matki Kościoła. Podkreśla ono fakt obecności Maryi w Wieczerniku czyli w momencie narodzin Kościoła i wiarę w to, że Ona mu cały czas towarzyszy. Wyrazem tej wiary jest m. in. jedno z wezwań litanii loretańskiej: Matko Kościoła - módl się za nami.


El Greco (Dominikos Theotokopulos), Zesłanie Ducha Świętego, 1596-1600