Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010
Z dniem 1 września br. w diecezji gliwickiej oraz metropolii katowickiej wchodzi w życie dokument pod nazwą "Świadomość - zapobieganie - reagowanie. Zasady ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem seksualnym w diecezji gliwickiej i archidiecezji katowickiej". Jak piszą we wprowadzeniu do dokumentu biskup gliwicki Jan Kopiec oraz arcybiskup metropolita katowicki Wiktor Skworc: "(...) mamy świadomość, że publikacja niniejszego dokumentu jest jedynie wstępnym etapem na długiej drodze naprawy. Prosimy zatem wiernych powierzonych nam kościołów gliwickiego i katowickiego: przeczytajcie uważnie poniższe Zasady, a nade wszystko: bądźcie stróżami Waszych sióstr i braci!"

"ZASADY skierowane są do wszystkich wiernych DIECEZJI - mają im pomóc w zrozumieniu zjawiska wykorzystania seksualnego MAŁOLETNICH (część I: Świadomość), w skuteczniejszym zapobieganiu (część II: Zapobieganie), w jak najwcześniejszym rozpoznawaniu oraz natychmiastowym i skutecznym reagowaniu na przypadki nadużyć (część III: Reagowanie). Innymi słowy, ZASADY wskazują, jak nie dopuścić do tego, by kolejne osoby stawały się ofiarami wykorzystania seksualnego, oraz określają, co należy robić, by ci, którzy doznali takiej krzywdy, spotkali się z życzliwym zrozumieniem i konkretnym wsparciem" ("Dla kogo powstał ten dokument i czego głównie dotyczy"; "Zasady..." str. 13-14).

Cały dokument w formacie .pdf znajduje się w załączniku.
Zachęcamy do lektury.

załączniki: rozmiar pliku
Świadomość - zapobieganie - reagowanie2 477 kB