Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010
Niedziela przypadającą po Zesłaniu Ducha Świętego jest w Kościele od ok. XI w. obchodzona jako Uroczystość Najświętszej Trójcy. Dlaczego akurat wtedy? Św. Rupert wyjaśnia: "Albowiem wkrótce po Zstąpieniu Ducha Świętego prawda Chrystusowa i chrzest przez Niego nakazany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego były udzielane po całym świecie. Tak przeto uroczystość dzisiejsza jest najpiękniejszym zamknięciem cyklu zbawienia". W dniu dzisiejszym kończy się czas spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej, wynikającej z przykazania kościelnego.
Jak uczy Kościół, Bóg nie jest Bogiem samotnym, lecz trzema Osobami, z których każda jest całym Bogiem - "Ojciec nie jest tym samym, kim jest Syn, Syn tym samym, kim Ojciec, ani Duch Święty tym samym, kim Ojciec czy Syn. (...) Rzeczywiste rozróżnienie Osób Boskich - ponieważ nie dzieli jedności Bożej - polega jedynie na relacjach, w jakich pozostaje jedna z nich w stosunku do innych" (Katechizm Kościoła Katolickiego, 254-255).
"Wiara katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani nie rozdzielając substancji: inna jest bowiem Osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego; lecz jedno jest Bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (symbol Quicumque; cytat za: Katechizm Kościoła Katolickiego, 266). Zaś średniowieczny mistyk Mistrz Eckhart ujął Tajemnicę Trójcy słowami "Ojciec śmieje się do Syna, a Syn do Ojca, śmiech przynosi przyjemność, przyjemność przynosi radość, a radość przynosi miłość".


Andriej Rublow "Trójca Święta", ok. 1410 r. lub 1425 - 1427