Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010
Czy byłeś już kiedyś na Drodze Światła?

Droga Światła (Via lucis) to nabożeństwo nawiązujące w swojej budowie do Drogi Krzyżowej. Tutaj również rozważamy XIV stacji, z tym, że dotykają one tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa i wydarzeń, które po nim się dokonały. Nabożeństwo to jest stosunkowo nowe, powstało bowiem w 1988 r. we Włoszech w ramach ruchu Testimoni del Risorto czyli Świadkowie Zmartwychwstałego, zrzeszającego ludzi, którym bliska jest duchowość salezjańska, przekonanych, że warto żyć na co dzień rzeczywistością zmartwychwstania. W 2002 r. zostało oficjalnie uznane przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii - zasadach i wskazaniach Kongregacja podkreśliła m. in.
"Od wieków Droga krzyżowa koncentrowała uczestnictwo wiernych na pierwszym etapie wydarzenia paschalnego, tzn. na męce Pana, i na niej skupiała uwagę ludu. W naszych czasach analogiczne nabożeństwo Via lucis może skutecznie koncentrować żywotne przeżycie wiernych na drugim etapie Paschy Pańskiej, tzn. na zmartwychwstaniu, pod warunkiem, ze będzie ono wierne tekstom ewangelicznym. (...) Przez metaforę drogi Via lucis prowadzi nas (...) od ukazania rzeczywistości cierpienia, które w planach Bożych nie jest czymś ostatecznym, do nadziei osiągniecia prawdziwego przeznaczenia człowieka, którymi są wolność, radość i pokój. A są to owoce paschalne".


Martin Schongauer "Noli me tangere" [nie dotykaj mnie, także: nie zatrzymuj mnie], 1473 r.


Droga Światła będzie sprawowana w naszym kościele w poniedziałek, 20 maja, o godz. 18:45. Nabożeństwu towarzyszyć będą rozważania arcybp. Grzegorza Rysia oraz śpiew zespołu "Wezwani do chwały".
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do dzielenia się wielkanocną radością. Prosimy, aby przynieść ze sobą świece.


opr. i cyt. za: Historia Via Lucis