Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010
Z racji Niedzieli Dobrego Pasterza swoją uroczystość odpustową przeżywa dziś parafia Dobrego Pasterza w Bytomiu Karbiu.
Porządek Mszy Świętych: o 7:30, 9:15, 11:00 (summa) oraz 18:00, zaś o godz. 17:00 nieszpory odpustowe. Odpustowym kaznodzieją jest ojciec Mariusz Banaszek, kamilianin.Chrystus Dobry Pasterz - figura z kościoła Dobrego Pasterza w Wiedniu (Hietzing)


Przypominamy, że zgodnie z wykazem odpustów zupełnych i cząstkowych, podanych przez Penitencjarię Apostolską 29 czerwca 1968 r. nawiedzenie kościoła parafialnego w święto tytułu oraz pobożne odmówienie w nim modlitw "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga Ojca" przy spełnieniu zwyczajnych warunków uzyskania odpustu, tj. pozostawaniu w stanie łaski uświęcającej po spowiedzi sakramentalnej, przyjęciu Komunii świętej, odmówieniu modlitw w intencjach Ojca Świętego (wystarczające jest odmówienie "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo") oraz wykluczeniu przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, umożliwia uzyskanie odpustu zupełnego dla siebie lub ofiarowanie go za osobę zmarłą.