Parafia Bożego Ciała Bytom - Miechowice
Projekt i wykonanie: asws 2010
"Podobnie jak tydzień bierze swój początek i osiąga szczyt w obchodzeniu dnia Pańskiego, (...) tak szczyt całego roku liturgicznego jaśnieje w świętym paschalnym Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, do którego przygotowujemy się w Okresie Wielkiego Postu i które przedłużamy w radości w ciągu pięćdziesięciu dni". (List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Wielkanocnych)

W Wielki Czwartek wraz z modlitwą popołudniową kończy się okres Wielkiego Postu i rozpoczyna Triduum Paschalne - trzy święte dni, trwające do nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania, kiedy uobecniamy Ofiarę Jezusa na krzyżu i rozważamy Jego dzieło zbawienia człowieka. "Czas ten słusznie jest określany jako Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego. Nazywa się go Triduum Paschalnym, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca". (List okólny...)


Pascal Dagnan-Bouveret "Ostatnia Wieczerza", 1896


W Wielki Czwartek celebrujemy ustanowienie w czasie Ostatniej Wieczerzy - ostatniego posiłku Jezusa przed męką i śmiercią, spożytego wraz z uczniami - dwóch wielkich sakramentów - Eucharystii i kapłaństwa. Jezus podzielił pomiędzy uczniów swoje Ciało i swoją Krew i w ten sposób udzielił im pierwszej komunii, polecił im także sprawować Jego ofiarę.

Eucharystia Wielkoczwartkowa kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy, co upamiętnia pojmanie Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym i przetrzymywanie Go w więzieniu, gdzie oczekiwał na wyrok Sanhedrynu.

W naszej parafii:
 • komunia św. dla wiernych nie mogących uczestniczyć we Mszy Świętej wieczornej o 8:00
 • Msza św. Wieczerzy Pańskiej o 18:00
 • adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez młodzież od 20:30 do 21:30

W tym dniu za pobożne odmówienie (odśpiewanie) modlitwy Przed tak wielkim Sakramentem w czasie Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.


Diego Velázquez "Chrystus Ukrzyżowany", 1631-1632


Wielki Piątek
"W tym dniu, w którym <<Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha>>, Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż wspomina swe narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata". (List okólny...)

Wielki Piątek jest jedynym dniem w roku, w którym nie sprawuje się Eucharystii. Wieczorne nabożeństwo jest bowiem Liturgią Męki Pańskiej, w trakcie której uobecniamy wydarzenia od pojmania Jezusa aż do Jego pogrzebu. Ważnymi punktami liturgii Wielkiego Piątku jest także rozbudowana modlitwa powszechna, obejmująca potrzeby całego Kościoła i świata oraz adoracja Krzyża.

 • Ciemne Jutrznie o 8:00
 • Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15:00
 • Liturgia ku czci Męki Pańskiej o 18:00
 • Droga Krzyżowa dla mężczyzn o 20:30

Warto przypomnieć, że w tym dniu obowiązuje post ścisły, tj. ilościowy oraz jakościowy.
Udział w adoracji i ucałowaniu Krzyża w trakcie Liturgii Męki Pańskiej, a także odmówienie modlitwy po Komunii Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu pozwala na uzyskanie odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.


"Wielką Sobotę charakteryzuje głęboka cisza. W kościołach ozdoby są pozdejmowane i nie przewiduje się szczególnej liturgii. W tym czasie oczekiwania i nadziei wierni są zachęcani do modlitwy, refleksji i nawrócenia, również przez sakrament pojednania, aby — wewnętrznie odnowieni — mogli uczestniczyć w świętowaniu Paschy.

W noc Wielkiej Soboty, podczas uroczystej Wigilii Paschalnej, «matki wszystkich wigilii», ta cisza zostanie przerwana śpiewem Alleluja, zwiastującym zmartwychwstanie Chrystusa i obwieszczającym zwycięstwo światła nad ciemnościami, życia nad śmiercią. Kościół będzie się radował ze spotkania ze swym Panem, wkraczając w dzień Paschy, którą Pan rozpoczyna, powstając z martwych". (Benedykt XVI, audiencja generalna w Wielką Środę, 31 marca 2010 r.)


Fra Angelico "Chrystus w Otchłani", 1441-1442

Wielka Sobota w naszej parafii:

 • Ciemne Jutrznie o 8:00
 • Błogosławieństwo pokarmów: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
 • Koronka do Bożego Miłosierdzia o 15:00
 • Liturgia Wigilii Paschalnej połączona z poświęceniem ognia, paschału i wody wraz z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych o 19:00

Rafael "Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa", 1502


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 • Rezurekcja o 6:30
 • Uroczyste nieszpory świąteczne o 17:15.

Przeżyjmy te dni wspólnie!


Źródło cytatów: List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Wielkanocnych, Kongregacja Kultu Bożego, 16 stycznia 1988 r.